Francodex repelentní indoor Citrus 150 ml

Skladem Cashback Vrátíme Vám Cena
Kasa.cz Francodex repelentní indoor Fresh 150 ml skladem 0,5 - 3,5% až 6.97 Kč 199Kč Do obchodu
Kasa.cz Francodex repelentní indoor Citrus 150 ml skladem 0,5 - 3,5% až 7.32 Kč 209Kč Do obchodu

Difuzér Francodex repelentní indoor Citrus 150 ml Repelentní difuzér proti hmyzu v domácnosti chrání váš domov před napadením jakýmkoliv typem parazitického hmyzu a zároveň dodává příjemnou vůni. Neobsahuje žádné hnací plyny, a proto není škodlivý pro životní prostředí. Návod k použití: Před použitím výrobku se doporučuje vyčistit podlahy mopem nebo vysavačem. Odstraněním nábytku z místnosti zajistíte úplné pokrytí prostoru účinnými látkami. Není-li to možné, měl by být na neošetřených plochách aplikován repelentní sprej proti hmyzu v domácnosti (např. pod nábytek, za sedací soupravy atd.). Umístěte výrobek do výšky 40–80 cm doprostřed místnosti. Zavřete všechna okna a zabraňte větrání. Otevřete dveře v interiéru a skříně. Chraňte jídlo a kuchyňské náčiní. Opatrně zakryjte akvária poté, co jste vypnuli čerpadlo a filtr. Udržujte z dosahu děti a zvířata. Aktivujte ventil a uvolněte jej: přípravek se rozšiřuje automaticky. Opusťte místnost. Jakmile je lahvička je prázdná, vyčkejte alespoň 1 hodinu a větrejte místnost po dobu 30 minut. Repelentní difuzér proti hmyzu v domácnosti může být použit k ošetření povrchů o velikosti přibližně 80 m2 po dobu 3 týdnů. V případě silného zamoření opakujte postup jednou týdně, dokud parazité nezmizí. Upozornění: P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P270-Nejezte, nepijte a nekuřte při používání výrobku. 350+P305-Při zasažení očí: jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P101-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal produktu nebo etiketu. P501C-Zneškodněte přípravek a jeho obal na sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C. Neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nikdy nepoužívejte v blízkosti osoby s astmatem, stříkejte pouze v dobře větraných prostorách, vyhněte se kontaktu s očima a sliznicemi, respektujte uvedená množství a dobu expozice. Nepoužívejte pro jiné účely, než pro které je produkt určen. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah tepla, přímého slunečního záření, zdrojů zapálení, jisker. Nekuřte. Biocidní přípravek. TP 19: K odpuzování škůdců. Složení: Ricinus communis-Anacyclus PYRETHRUM (CAS no 8003-34-7)-olej CITRUS aurantium dulcis-ovocný olej CITRUS LIMON-ovocný olej citrus aurantium bergamia-limonen. Biocidní přípravky používejte se zvýšenou opatrností. Typ přípravku: GA